Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Organisatie van Algemene Ziekenfondsen
naam, varianten Organisatie van Algemeene Ziekenfondsen in Nederland
OAZ
O.A.Z.
periode van bestaan 1941 - 1968
organisatie en inrichting op 14 februari 1941 gevormd uit de vier grote stedelijke fondsen:
het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam (AZA)
het Afdelings Ziekenfonds Rotterdam (AZR)
Voorzorg bij Ziekte (Arnhem)
het Nuts-Ziekenfonds te Den Haag

de oprichting vond plaats bij onderhandse akte
taak, activiteiten volgens art. 2 van de statuten uit 1960 was het doel van de vereniging belangenbehartiging van de aangesloten leden bij de overheid, vertegenwoordiging van de leden naar buiten en bevordering van de internationale samenwerking op ziekenfondsgebied
de OAZ gaf geen eigen periodiek uit, terwijl alleen circulaires van na 1968 bewaard zijn gebleven.
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist.
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers ca. 0,5 meter.
Uitgebreide beschrijving