Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Afdeling Medische Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
naam, varianten 9de afdeling
periode van bestaan 1870 - 1901
organisatie en inrichting de medische en de veeartsenijkundige politie was ondergebracht bij de negende afdeling
in 1901 gingen veel taken over naar de Centrale Gezondheidsraad, wat overbleef viel onder de afdeling Binnenlands Bestuur
in 1910 kwam volksgezondheid te vallen onder de nieuwe afdeling Volksgezondheid en Armwezen

hoofden van de afdel...
taak, activiteiten onder politie verstond men in die tijd wat wij ‘beheer’ zouden noemen
de houding van de overheid was afwachtend
men werd pas actief wanneer er groot gevaar dreigde zoals bij het uitbreken van epidemieën
er waren in deze periode geen wetten die betrekking hadden op ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars
wel was er de...
typering
vindplaats a) en b) Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid a) en b) volledig, maar een deel van de toegangen is niet raadpleegbaar wegens de slechte materiële toestand, wat de toegankelijkheid ernstig bemoeilijkt.
omvang; inventarisnummers a) 331 inv. nrs.
b) 618 inv. nrs.
a) en b) 51 meter
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang