Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen
naam, varianten CBOZ
C.B.O.Z.
van 1937 tot 1951 heette deze organisatie Centrale Bond van Ziekenfondsen
afkortingen: CBZ of C.B.Z..
periode van bestaan 1937 - 1968
organisatie en inrichting de Bond ontstond in 1937 door een omzetting van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen
hoewel de Bond strict genomen niet tot de rode familie behoorde, leunde hij daar wel tegen aan

twee fondsen uit Rotterdam en Deventer waren het niet eens met de omzetting van Federatie in Centrale Bond en vormden de Landelijke Contactcommissie voor Onderlinge Zie...
taak, activiteiten volgens art. 3 van de statuten van 1937 streefde de Bond naar ‘de harmonische en veelzijdige ontwikkeling van het ziekenfondswezen in Nederland, zowel maatschappelijk als uit verzekeringsoogpunt’
in 1953 werd dit anders geformuleerd: ‘zo mogelijk in samenwerking met anderen, te geraken tot de volledige ontwikkeling en ontplooiing van het ziekenfondswezen en het dienstbaar maken daarvan aan de bevordering van de volksgezondheid ...
typering
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers
Uitgebreide beschrijving

Nadere Toegang