Literatuur en andere verwijzingen

 
English | Nederlands

Literatuurverwijzingen (niet digitaal)

 • Askanasy, Helene, Spinoza und De Witt. Neun Bilder vom Kampf der "Freiheit" um die Republik und ein Epilog (Zurich 1931).
 • Beins, L., Jan de Witt en zijne buitenlandsche politiek tijdens den vrede van Westminster en de Noordsche kwestie (1653-1660) (Groningen 1871).
 • Cornelissen, J.D.M., Johan de Witt en de vrijheid (Nijmegen 1945).
 • Dalen, J.L. van, Mr. Cornelis de Witt (Dordrecht 1918).
 • Dijk, H.A. van, Bijdrage tot de geschiedenis de Nederlandsche Diplomatie: Handelingen met Frankrijk en Spanje, in de jaren 1668-1672 (Utrecht 1851).
 • Easton, J.B., 'Johan de Witt's kinematical constructions of the conics' in: The Mathematics Teacher, 1 december 1963, Vol. 56(8), 632-635.
 • Elzinga, Simon, Het voorspel van den oorlog van 1672: De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660-1672 (Haarlem 1926).
 • Fockema, Andreae, S.J., De Nederlandse Staat onder de Republiek (Amsterdam 1961).
 • Fölting, H.P., 'De landsadvocaten en raadpensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland 1480-1795, Een genealogische benadering. Deel I-III' in: Jaarboek Centraal Bureau Voor Genealogie. Deel 27-29 (1973-1975 Den Haag).
 • Franken, M.A.M., Coenraad van Beuningen's politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684 (Groningen 1966).
 • Fémy, Comte Elpège, 'Causes économiques de la guerre de Hollande (1664-1672)', Revue d'histoire diplomatique, dl. XXVIII-XXIX (1914-1915), 523-551.
 • Fruin, R., 'Geddes over De Witt' in: De Nederlandse Spectator, 1880
 • Geddes, James, Leven en bestuur van Johan de Witt (Haarlem 1879).
 • Geer, P. van, 'Johan de Witt als Hagenaar', Die Haghe Jaarboek, (1919-1920), 87-111.
 • Geyl, Pieter, Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt (Amsterdam 1947).
 • Haak, B. 'Johan de Witt en Wendela Bicker??' in: Bulletin van het Rijksmuseum, 1 januari 1966, Vol.14(3), 117-118.
 • Haijer, J.H., 'De moord op de gebroeders De Witt', Spiegel Historiael, jaargang 2 (1967), 417-424.
 • Israel, J., The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806 (Oxford 1995)
 • Kalff, G., 'Uit 'Brieven aan Johan de Witt'', Vragen des Tijds, Jaargang 49 (1923), 73-100.
 • Knoop, W.J., 'Oordeel van Lodewijk XIV over 1672', Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde, 2e ser., jaargang 4 (1874), 117-147.
 • Leupe, P.A., 'Marmeren borstbeeld van den Raadpensionaris Johan de Witt, 1665', De Nederlandsche Spectator, jaargang 19 (1874), 136-183.
 • Muller van Brakel, F., 'Johan de Witt en de Vrije Zee', Historia: Maandschriften voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, 13e jaargang (1948), 150-161.
 • Muller van Brakel, F., 'Johan de Witt op de vloot', Historia: Maandschriften voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, 14e jaargang (1949), 89-95.
 • Mukker van Brakel, F., 'De Vrede van Breda en wat erop volgt', Maandschriften voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, 15e jaargang (1950), 32-40.
 • Naber, J.C., De Staatkunde van Johan de Witt (Utrecht 1882).
 • Oudendijk, J.K., 'Johan de Witt en de zeemacht', uit de serie: Werken uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiedenis, nr 9 (Amsterdam 1944).
 • Panhuysen, L., De ware vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de Witt (Amsterdam 2005).
 • Peter, Heinrich, 'Johan de Witt', Wetenschappelijke Bladen, II (1865), 271-324.
 • Prud'Homme van Reine, R., Moordenaars van Jan de Witt (Amsterdam 2013).
 • Reinders, M. Gedrukte chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672 (Amsterdam 2010).
 • Rowen, H., John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625-1672 (Princeton 1978).
 • Rowen, H., John de Witt, Statesman of the 'True Freedom' (Cambridge 1986).
 • Schaap, D. en Berg, T. van den, Johan de Witt: een volmaakt Hollander (Bussum 1972).
 • Sypesteyn, C.H.C.A. van, Cornelis en Johan de Witt: portretten en historieprenten (Den Haag 1929).
 • Sypesteyn, J.W. van, 'De raadpensionaris Mr. Johan de Witt en een wonderdoctor', in: Nederland, dl. II (1873) 97-126.
 • Witt, Johan de, De Deductie van Johan de Witt: manifest van de ware vrijheid uit 1654 ingeleid en hertaald door Serge ter Braake; [met medew. van Christian Melsen et al; eindred. Antoinette Lijftogt-Brink].
 • Theunisz., Johan, Johan de Witt (Den Haag 1938).
 • Wallis, A.S.C., Prins Willem III en de moord der gebroeders de Witt (Utrecht 1875).
 • Zwanenburg, S., De moord der De Witten als een massapsychologisch geval (Utrecht 1926).

Gedigitaliseerde bronnenedities van de correspondentie van en aan Johan de Witt (aanklikbaar):

Websites (aanklikbaar)

  Overig
 • Japikse, N. Johan de Witt als mensch. Lezing gehouden voor het Comité tot herdenking van den 300sten geboortedag van Johan de Witt te Dordrecht op 24 sept. 1925 (Koninklijke Bibliotheek: inv.nr. 135 A 57).
 • Japikse, N. Waardeering van Johan de Witt: rede, uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio (Den Haag, Martinus Nijhoff 1918).

Voor blogs, zie de afzonderlijke pagina. 6 december 2018