The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795

 
English | Nederlands

Colofon

De digitalisering van Dutch-Asiatic Shipping kwam onder begeleiding van de afdeling elektronische bronontsluiting tot stand door:

  • digitalisering van de gedrukte uitgave: Ingressus, Rotterdam
  • correctie van de gescande gegevens: Flora Gutierrez Rojas
  • webinterface: Jelle Gerbrandy en Ineke Huysman