Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: 1 2 3 445 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Katholieke Leesvereeniging Den Haag 1876-05-20 nr. 33

15-08-1876

Turn- en Schermvereeniging "Lubach" Den Haag 1886-02-20 nr. 11

17-03-1886

Vereeniging "de Sophia-Stichting" Den Haag 1879-05-10 nr. 29

17-06-1879

Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Vereeniging "Bijzondere School voor Meisjes" Rotterdam 1890-12-12 nr. 18

05-03-1891

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Ouddorp 1884-03-03 nr. 6

17-04-1884

Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp" Rotterdam 1890-11-01 nr. 69

13-01-1891

Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer" Dordrecht 1878-02-22 nr. 13

08-03-1878
13-03-1890

De Kerkelijke Kas Overschie 1891-08-21 nr. 6

09-09-1891

Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging (vroeger gevestigd te Amsterdam) Den Haag 1882-08-23 nr. 25

24-11-1882
06-05-1890

Rotterdamsche Broodbakkers-Vereeniging onder de zinspreuk "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1883-02-28 nr. 21

29-03-1883

Sassenheimsche bewaar-, naai- en breischool Sassenheim 1891-07-25 nr. 35

24-09-1891

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Christelijke bewaarscholen Sliedrecht 1891-08-12 nr. 44

20/21-09-1891

Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen Leiden 1891-07-21 nr. 33

11-09-1891
05-10-1893
24-11-1894
09-10-1903

St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Vereeniging "Christelijke Bewaarschool Paviljoensgracht" Den Haag 1873-01-17 nr. 16

18-03-1873

Vereeniging "Israël en Oranje" Den Haag 1890-04-08 nr. 23

14-06-1890

Inrichting voor meer uitgebreid lager onderwijs Den Haag 1891-06-12 nr. 37

04-08-1891

De Kerkelijke Kas Giessendam 1891-07-11 nr. 43

30-07-1891

Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel Leerdam 1891-06-23 nr. 32

04-08-1891
27/28-11-1892

Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) Meschéneth-zekéniem (Steun der oudsten) Den Haag 1889-08-10 nr. 26

23-01-1890
01-09-1896
17-09-1898

Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

De Kerkelijke Kas Boskoop 1890-01-20 nr. 35

30-03-1890

"Het Stormfonds" of de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der gemeente Monster en van hen, die bij het redden van schipbreukelingen het leven mochten verliezen Monster 1889-04-06 nr. 97

18-05-1889

Vereeniging tot instandhouding van de Hervormde Bewaarschool Monster 1870-01-17 nr. 18

15-02-1870
06-02-1883

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Zeewezen en Scheepvaart Den Haag 1869-04-20 nr. 17

26-04-1869

Rotterdamsche Lichterschippers-Vereeniging onder de zinspreuk Loon naar Werken Rotterdam 1866-06-29 nr. 55

24-08-1886

Vereeniging "Een School met den Bijbel" Delfshaven 1883-11-17 nr. 29

31-01-1884

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Rozenburg 1891-06-28 nr. 42

23/24-08-1891

Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen Den Haag 1877-08-31 nr. 11

05-10-1877
14-04-1882
25-06-1902

Vereeniging "de Gereformeerde Gemeente" Leiden 1874-01-20 nr. 21

15-04-1874

Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Eigen Haard Leiden 1891-06-30 nr. 50

28-08-1891
11/12-03-1900

Kuipersgezellen-Vereeniging onder de zinspreuk "Wij streven naar verbetering" Vlaardingen 1890-11-04 nr. 11

08/09-02-1891
12-07-1902

Vereeniging "Amicitia" Nieuwveen 1874-08-18 nr. 45

11-10-1874

Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam Rotterdam 1888-02-27 nr. 17

10-04-1888
01-11-1890

Vereeniging tot oprigting van een "Museum van Moderne Kunst te 's-Gravenhage" Den Haag 1876-07-31 nr. 27

20-08-1876

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Christelijke School voor lager onderwijs Monster 1889-05-05 nr. 8

28-07-1889
08-06-1890
28-04-1892

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Strijen 1887-03-12 nr. 17

27-04-1887
21-04-1898

's Gravenhaagsche Spekslagersvereeniging Den Haag 1886-10-11 nr. 24

31-12-1886

Delfshavensche Turnvereeniging Rotterdam 1887-02-06 nr. 4

17-04-1887

Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

De Loge Rotterdam 1878-01-31 nr. 6

23-02-1878

Vereeniging tot verbreiding van de Waarheid in de gemeente Rockanje Rockanje 1883-06-29 nr. 48

19-08-1883

De Kerkelijke Kas Charlois 1888-01-20 nr. 16

30-03-1888
01-04-1890

Vereeniging "Emmanuel" Voorburg 1886-07-15 nr. 29

24-08-1886

Vereeniging "Kinderziekenhuis te 's Gravenhage" Den Haag 1885-10-26 nr. 28

19-01-1886

Vereeniging van Leidsche Notarissen Leiden 1886-04-20 nr. 20

21-05-1886

Vereeniging "De Oud Gereformeerde Gemeente" Den Haag 1866-04-26 nr. 74

23-05-1866
14/15-08-1892

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: 1 2 3 445 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.