Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00090
01-11-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.i. Vergadering EEG ministers van Landbouw. Nederland heeft een voorstel van Frankrijk, Luxemburg en België m.b.t. het stabiliseren van de prijs van oliën en vetten geblokkeerd omdat het protectionistisch zou zijn.