Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00110
31-01-1969
Samenvatting
4.b. EEG-Raad op 27 en 28 januari 1969. Er is voortgang geboekt in het landbouwbeleid en in de tabaksector. De associatie van Israël en handelsovereenkomst met Joegoslavië zijn door toedoen van de Fransen niet besproken. Een beperkte machtstrijd tussen de EC en de Fransen over wie de onderhandelingen inzake vernieuwing van het Yaoundé-verdrag gaat voeren is beslecht in het voordeel van de Fransen. Met betrekking tot toetredingskwesties stelt Nederland dat toetreding tot de EEG in zicht moet zijn voordat kan worden onderhandeld. De Belgen en Italianen steunen dit.
Zie ook