Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00079
03-03-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. De kwestie van de fusie van de Europese executieven
Bespreking over voorzitterschap van de gefuseerde commissie.