Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00094
14-7-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 h. Verslag EEG-raad (Zie notulen m.r. 7 juli 1967, punt 4 d)
Verslag van minister Luns over de EEG-raad waar de Engelse toetreding is besproken. De Franse minister Couve de Murville hield een negatief getinte toespraak over de Engelse toetreding. De andere Vijf spraken zich positief uit over Britse toetreding.
Zie ook