Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00105
10-11-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. Verzoek van Groot-Brittannië inzake toetreding tot de EEG (Zie notulen m.r. 3 november 1967, punt 4d)
Stand van zaken omtrent de Britse toetreding tot de EEG.
Zie ook