Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rutten heeft een gesprek met Hirsch gehad over de fusie van de executieven. Hirsch vroeg Rutten wat de concrete Nederlandse plannen voor een initiatief waren. Rutten heeft hierop geantwoord dat hij hier niet verder op ingaat zolang Luns afwezig is. Hirsch stelde vragen over eventuele verdragswijzigingen en de tijdsspanne. Ook hierover kon Rutten pas antwoord geven als Luns terug was. Hirsch stelde dat Nederland niet te lang moest wachten met het voorstellen van een initiatief voor de fusie, anders zouden de Commissies overwegen dit zelf te doen. Hirsch verwacht geen politieke moeilijkheden rond een voorstel voor kleine verdragsveranderingen.