Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Economische unie met België (EZ).

Op voorspraak van Lieftinck (ter vergadering overigens afwezig) verklaart de REA zich voorstander van een spoedige totstandkoming van een economische unie met België, zoals voorgesteld in een rapport van de informele Belgisch-Nederlandse voorbereidingsgroep. Er komt een ministersconferentie, die door een working party wordt voorbereid. Voor Nederland is het van groot belang met de Belgen tot een accoord te komen, gezien aanzienlijke betalingsproblemen die Nederland sinds 1945 heeft opgelopen met de import van industrieproducten uit België voor de wederopbouw. Nederlands voorstel is de ministersconferentie 29 of 30 mei te houden.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 075.33
Zie ook