Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Economische Unie met België.

De Belgen willen vaart maken met de nagestreefde economische unie met Nederland. In de REA klinkt twijfel: het financieel-economsch beleid van België verschilt erg van de geleide politiek die in Nederland wordt gevolgd. België is ook economisch en qua onderlinge handel in het voordeel. Niettemin zijn er ook voor Nederland belangrijke voordelen, gelegen in grotere stabilisatie van de economie en een gunstig effect dat wordt verwacht voor Nederlands-Indië in de vorm van Belgische investeringen. Mogelijk zal Nederland via een unie gemakkelijker in staat zijn Amerikaanse leningen voor de wederopbouw te verwerven. Besloten wordt in te gaan op het Belgische voorstel tot een gezamenlijke conferentie in Chateau d'Ardennes.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 075.33