Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Organisatie ERP-apparaat (BuZa, Fin., EZ).

Ten behoeve van de in Parijs op te richten Coördinatie-organisatie voor de Marshall Hulp, is Spierenburg eerder (23-06-1948) door de REA als Nederlands vertegenwoordiger aangewezen. Nu dient de bemoeienis van de diverse departementen vastgelegd te worden. Wat als een kleine vertegenwoordiging begon - Spierenburg en een secretaresse - breidt zich snel uit. De organisatie komt los te staan van de ambassade. Eén van de vragen die aan de orde komt, is de positie van Nederlands-Indië t.o.v. de Marshall Hulp.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (73): 33 (1)