Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. Economische Unie 'Benelux' en het longterm ERP-programma (BuZa).

De problematische toestand van de Nederlandse betalingsbalans maakt het lastig tot een economische unie met België (en Luxemburg) te komen. Nederland heeft flinke tekorten en weinig mogelijkheid tot bijsturen. Tegelijkertijd is op de Conferentie van Chateau d'Ardennes met België min of meer overeen gekomen de Benelux-Economische Unie per 01-01-1950 te realiseren. Men vreest door het openstellen van de grenzen overspoeld te worden door Belgische producten. Besloten wordt te trachten met België langetermijn-afspraken te maken.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 075.33