Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Onderhandelingen met de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake een regeling voor het handels- en betalingsverkeer over de periode 01-07-1949 tot 01-07-1950.

Lieftinck, nu gesteund door Holtrop, blijft bezwaren maken tegen de verschillende financieel-monetaire beleidsuitgangspunten die België en Nederland hanteren. De discussie is terug te voeren op de convertibiliteit van de nationale valuta (Nederlandse gulden is niet-convertibel; Belgische franc wél). Besloten wordt dat Nederland een nota zal opmaken voor de Belgische regering met daarin een uiteenzetting over de voor Nederland bestaande moeilijkheden op handelspolitiek en financieel gebied t.a.v. de Benelux.