Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Vrijmaking van het dienstenverkeer tussen de West-Europese landen (EZ).

N.a.v. een nota van Speekenbrink praat de REA over liberalisatie van het dienstenverkeer in de OEES-landen. Dit lijkt voor Nederland voordelig, m.n. indien het scheepvaartverkeer op de Rijn wordt vrijgegeven. Punt is alleen dat er voor Nederland geen goud- of dollarverplichtingen uit zouden mogen voortvloeien. Van Amerikaanse kant wordt nadrukkelijk gepleit voor meer vrijheid in Europa. Volgens Spierenburg is er sprake van dat de USA spoedig met deze eis zal komen in het kader van de Marshall Hulp. De REA is voorzichtig voorstander van liberalisatie, zolang dit maar niet betekent dat deviezen via toerisme over de grens wegvloeien.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (4): 336.1