Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Maatregelen inzake de liberalisatie van het handelsverkeer in Europa krachtens beslissingen van de Raad van de OEES van 13-08-1949 (EZ).

N.a.v. nota van Speekenbrink hierover, stelt Lieftinck voorstander te zijn van liberalisatie van het handelsverkeer, ook al komt dit in de onzekere tijd van herwaardering van nationale valuta's. Hij verwacht aanzienlijke verruiming van de handel, al zullen de gevolgen voor de Nederlandse betalingsbalans ongewis zijn. Ook het geldverkeer binnen de OEES dient daarom volgens hem geliberaliseerd te worden. De OEES-landen moeten ook wel, want de Amerikanen hebben bij monde van Hunter te kennen gegeven dat de hoogte van de Marshall Hulp het volgende jaar afhankelijk zou kunnen zijn van hetgeen de OEES-landen onderling qua liberalisatie bereiken.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (4): 33.19