Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Concept-instructie voor de Nederlandse delegatie ter conferentie betreffende het Plan Schuman (BuZa, EZ).

N.a.v. gezamenlijke nota van Van den Brink en Stikker, d.d. 10-06-1950 (DG.BEB, REA, no. 412). Diverse zaken uit de sfeer van het Plan Schuman zijn nog onduidelijk. Zo is niet geheel duidelijk of Nederland de gehele Hoogovens zullen inbrengen. Ook is niet helder aan wie de Hoge Autoriteit van de EGKS verantwoording zal afleggen. De REA is sceptisch en bezorgd of en hoe de Hoge Autoriteit door de (nationale) politiek gecontroleerd zal kunnen worden. Niettemin zal Nederland aan het plan meedoen.
Zie ook