Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Plan voor de integratie van de Europese landbouw.

Mansholt streeft naar het uiteindelijk tot stand brengen van één Europese markt voor landbouwproducten. Hij wil met zijn plan aansluiting zoeken bij het Plan Stikker en bij het Plan Schuman. De intra-Europese heffingen op de export van landbouwproducten dienen te verdwijnen. Analoog aan Schuman stelt hij een Hoge Autoriteit voor die de prijzen van landbouwproducten vaststelt, tezamen met een Raad van Ministers die e.e.a. controleert/aanstuurt. Dit zal de landbouw in Europa stabiliseren en versterken. Van den Brink koestert inmiddels, na aanvullend overleg, geen overwegende bezwaren meer tegen het plan, maar Spierenburg ziet er niets in. Het kostenniveau van de deel te nemen landen ligt te ver uiteen. Hoewel de REA niet echt enthousiast is, besluit deze toch om het plan op Europees niveau in te dienen.

Stikker maakt daarmee geen haast. In de REA van 17-01-1951 beklaagt Mansholt zich min of meer hierover.