Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00201
23-10-1946
Samenvatting
Antwoord op brief Kerstens d.d. 14 oktober 1946.

Van Boetzelaer is niet onder de indruk van de nieuw op te richten organisatie, die hij weinig opportuun vindt nu zij geen uitnodiging heeft doen uitgaan aan de Sovjet-Unie. Hij vreest dat een dergelijke organisatie niet werkelijk pan-Europees zal zijn en de tegenstellingen tussen de Anglosaksische wereld en de Sovjet-Unie zal vergroten.

In een persoonlijk briefje aan Beelaerts d.d. 24-10-1946 [niet opgenomen] verklaart Beel zich accoord met deze zienswijze.

In een antwoord aan Beel (.Arch. AZ, 2.03.01, nr. 2798) [niet opgenomen] geeft Kerstens te kennen dat men naar een vorm zoekt om de mogelijke Russische achterdocht weg te nemen en verscherping van de Oost-West tegenstelling te vermijden.
Zie ook