Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00217
19-02-1953
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Codetelegram (Lamping 244) aan Beyen.

Frankrijk heeft wijzigingsvoorstellen ingediend t.a.v. de concept-inhoud van het EDG-verdrag, waarin de Fransen voor zichzelf een uitzonderingspositie bepleiten in het verband tussen de Zes. In Bonn wordt dit als discriminatoir gezien en is men hier fel tegen gekant. Er wordt zelfs getwijfeld of de Fransen de EDG eigenlijk wel wensen en het wellicht de opzet zal zijn de EDG langs deze weg te doen mislukken.