Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Codetelegrammen (Boon 42 en 43) Eschauzier, Linthorst Homan en V.d.Beugel vanuit Rome.

Verslag uit de eerste hand van de conferentie te Rome over de vorming van een EPG. De Nederlandse gedelegeerden zijn er niet geheel zeker van dat de Italianen uiteindelijk zullen volharden in hun steun aan het Ned. streven de EPG te koppelen aan economische integratie. De Ned. standpunten t.a.v. de verkiesbaarheid van een nieuw parlement voor de EPG lijken te Rome weinig weerklank te vinden. Er dient op ministersniveau verder te worden gesproken (7 augustus, te Baden-Baden, red.).