Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00342
22-9-1960
Samenvatting
Memorandum (no. 1727) Italianer aan Van Houten.

De ministerraad heeft op 16-09-1960 besloten de kwestie van de fusie van de executieven door te schuiven. Ook de andere betrokken landen zijn er qua standpuntbepaling nog niet uit, blijkt uit codeberichten. Men is bevreesd voor de mogelijke gevolgen van De Gaulle's plannen in dezen. Toch gaan de voorbereidingen voor behandeling in het EP en in de Raad van Ministers door. DIE stelt T voor deze voorbereidingen hun loop te laten hebben.