Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rapport voor Gérard op basis van voorwerk verricht door de Fransen, ten aanzien van de stand-van-zaken in de onderhandelingen tot 10-08-1950.

Bedoeling is aan de hand van dit stuk de belgische standpuntbepaling in het CMCE (onderrraad van de Belgische ministerraad) te sturen. Met eerder in de onderhandelingen van de zijde van de Benelux geuite bezwaren m.b.t. de invulling van het Schuman-plan is door de Fransen al rekening gehouden. Voor België resteert echter het punt van de "péréquation" van de steenkool. Het rapport bestaat uit 5 onderdelen:
1. Memorandum over de instituties;
2. Verslag over handelspolitiek en douanerechten;
3. Gewijzigde verdragsartikelen 21, 22, 23, 28, 29;
4. Rol van de HA bij nagestreefde démarrage;
5. Voorlopig verslag t.a.v. salarissen en sociale kwesties.
Zie ook