Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Vinck (Ministère des Affaires Economiques et des Classes Moyennes) aan zijn minister inz. bijeenkomst te Parijs van 01-09-1950.

De nadruk in dit Belgische verslag ligt natuurlijk op het Belgische standpunt: België is wat de overzeese gebiedsdelen betreft gebonden aan de Conventie van St. Germain en laye van 1919, wat betekent dat partners in een nieuw verdrag ook deel zullen (moeten gaan) uitmaken van deze conventie. België is verder voorstander van een vorm van gecontroleerd liberalisme voor wat de externe handel van de deelnemende landen betreft. Voor de administratie van e.e.a. dient er, naar het voorbeeld vande Belgisch-Luxemburgse Union Economique een soort van administratief lichaam te komen.
Nederland is in andere zaken geinteresseerd. Hier gaan de gedachten in de richting van het vooraf vastleggen van de buitentarieven voor de handel vóór ondertekening van het verdrag.
Zie ook