Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00012
28-8-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Bespreking van de Duitse kabinetscommissie voor het Schumanplan.
De Duitse delegatie heeft besloten het voorlopige voorstel over het Schumanplan goed te keuren.
Met als bijlage een toevoeging aan de instructie voor de Duitse delegatie. Deze bestaat uit twee punten:

- Regionale groepen kunnen aanvragen indienen bij de
Hoge autoriteit over de belangrijke beslissingen.

- Voor de verhoging van prijzen en het opleggen van
restricties moet er een gekwalificeerde meerderheid
zijn binnen de Hoge Autoriteit