Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00197
21-6-1945
Samenvatting
Notulen en verslag van de eerste vergadering van de Conseil de Coopération Économique.
Lamping gaf te kennen het werk in de commissies van deskundigen niet te willen beperken tot de industrie, zoals Frankrijk en België voorstaan en wees ook op het belang van de landbouw. De Fransen stelden een driezijdig monetair akkoord voor, maar Lamping stelde dat de Nederlandse regering zich nog niet kan binden. De Fransen hadden de vergadering goed voorbereid en zullen zeker trachten d.m.v. een consultatieakkoord een economisch gunstige, zo niet dominerende positie te verwerven. Nederland moet proberen ook een economisch zwaargewicht aan te wijzen voor het secretariaat in Brussel.