Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief met betrekking tot de eerste vergadering van de Raad van Economische Samenwerking en de Nederlandse vertegenwoordiging.

Van Kleffens spreekt zijn goedkeuring uit over de aanstelling van Lamping als Nederlands gedelegeerde in de Raad van Economische Samenwerking. Hij sluit zich aan bij het standpunt dat het prematuur is om een Commission Tripartites d'Experts op te stellen eer Nederland in zijn geheel bevrijd is.

Van Kleffens heeft met Suetens zijn voorstel besproken betreffende het houden van de vergaderingen van de Raad bij toerbeurt in de vier hoofdsteden. Suetens sprak zijn voorkeur uit voor Brussel als zetel voor het Secretariaat.