Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00219
22-5-1945
Samenvatting
Notulen van de eerste vergadering van de Raad van Economische Samenwerking. Franstalig.

Voorafgaand aan de vergadering uit Lamping de hoop dat de vergadering rekening houdt met de moeilijke situatie van zijn pas recent bevrijde regering.
De drie delegaties gaan akkoord met Brussel als zetel van het permanente Secretariaat. Over de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt overeenkomst bereikt conform een toerbeurtregeling.

Twee Franse voorstellen worden besproken: - Een akkoord rondom een monetaire unie tussen de vier landen wordt besproken. Lamping stelt vragen omtrent de compabiliteit met bestaande verdragen en Bretton Woods. Seutens en Alphand voorspellen daarin geen problemen. - Reductie van post-, telegraaf- en telefoontarieven binnen het samenwerkingsverband.

Drie Duitse kwesties komen aan de orde. De Duitse distributie van kolen wordt gekenmerkt als urgent probleem.

Bijlage: vijf resoluties die betrekking hebben op de oprichting van vijf Commissies, te weten: Industriële en Landbouwsamenwerking; Transport en Havenactiviteiten; Kolen; Staal; Patenten. De zesde resolutie besluit dat de samenwerkende landen de mogelijkheden tot een akkoord betreft een monetaire unie gaan onderzoeken.