Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Lamping aan de Minister van Buitenlandse Zaken, waarbij een reactie wordt gevraagd op de door de Belgen aangedragen kwesties voor de Raad van Economische Samenwerking (vergadering op 27 juni).

Lamping vraagt met name aandacht voor het door de Belgen voorgestelde punt 4 dat betrekking heeft op een (eventueel) gezamenlijk beleid van internationale commerciële overeenkomsten.

Bijlage: de notitie van Herremans.