Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00226
09-07-1945
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief van Lamping aan de Minister van Handel en Nijverheid over de vergadering van de Raad op 17 juli (in de brief wordt 17 juni, foutief, genoemd).

Lamping noemt de Belgische en Franse ontstemming over de de weinig efficiënte werkwijze van de Nederlandse departementen en lijkt deze zienswijze te delen. Hij verzoekt om spoedige instructies.