Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00229
16-07-1945
Samenvatting
Brief van de Minister van Handel en Nijverheid aan Lamping met de verzochte informatie en instructies voor de komende vergadering van de Raad van Economische Samenwerking.

De Minister verzoekt Lamping aanwezig te zijn bij de aanstaande vergadering van de Four Party Supply Committee om meer informatie te verkijrgen over het economische zwaartepunt van het intergeallieerd overleg. Dit beïvloedt de mogelijkheden tot tripartitesamenwerking.

Vanwege een gebrek aan overzicht van de Minister over de verschillende te bespreken kwesties, raadt hij Lamping aan een afwachtende houding aan te nemen. Ter ondersteuning van Lamping stuurt hij Teppema en Van Blokland naar de vergadering van de Raad.

De brief verwijst naar bijlagen met de namen van de Nederlandse gedelegeerden voor de subcommissies en de gevraagde nota over Nederlands-Belgische kolenleveringen. Deze ontbreken bij dit document