Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00231
10-12-1945
Samenvatting
Verslag van de vijfde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Parijs op 4, 5 en 6 december 1945.

De Secretaris beschrijft de houdingen van de Limburgse, Belgische en Nederlandse delegaties jegens de resolutie over de Duitse staalproductie. Over de confisceerde Duitse patenten wordt een overeenkomst gesloten, waar Lamping de Nederlandse regering in een aparte nota over zal berichten.

Het zwaartepunt van de vergadering lag op het vaststellen van de richtlijnen voor de subcommissies.
De secretaris constateert dat de Franse delegatie haar wens tot een 'union douanière' in de de richtlijnen voor de subcommissies lijkt in te bedden.
Verder heeft de vergadering zich akkoord verklaard met de oprichting van twee commissies en twee subscommissies.
Zie ook