Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00232
12-12-1945
Actoren
Verslag
Samenvatting
Vertrouwelijk verslag van Lamping van de vijfde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking over het Ruhr-vraagstuk.

Lamping merkt op dat de Franse economie weinig last en waarschijnlijk zelfs profijt zal ondervinden van Duitse deïndustrialisatie. Hij ziet dit Franse economische plan voor Duitsland als tussentap naar een verdergaande Franse politieke apiraties betreft 'demembratie' van Duitsland. Recente veranderingen in de politieke context vergroten de waarschijnlijkheid van een dergelijk scenario. Lamping blikt vooruit op een passende houding van Nederland tegenover deze kwestie.

Lamping uit zijn twijfels over de stellingname van Luxemburg, dat zich heeft zich aangesloten bij het Frans standpunt, in dien verstande dat de Luxemburgse belangen niet worden geschaad. Het Belgische standpunt is nog niet vastgesteld. Lamping reconstrueert de economische belangen van België in de tripartitesamenwerking. Hij voorspelt dat de Belgen bezwaar hebben tegen de Franse plannen voor Duitse deïndustrialisatie.