Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00246
17-1-1947
Actoren
Notulen
Samenvatting
Franstalig.

Notulen van de elfde vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Luxemburg op 7 en 8 januari 1947. Eén bijlage met betrekking tot een conferentie over handel en arbeid.
De Notulen bevatten een volledige kopie (bestand G00241) van de Franse nota omtrent de visie van Frankrijk op Duitse deïndustrialisatie. Zie voor de samenvatting: G00241.
Spierenburg stelt vraagtekens bij de Franse plannen, Suetens neemt een middenpositie in en toont begrip voor beide standpunten. Op initiatief van Luxemburg wordt besloten dit onderwerp op de agenda te houden voor volgende vergaderingen.

Op voortstel van Suetens wordt een plan besproken voor de Conference of Trade and Employment om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

Het werk van de Commissie voor Industriële Contacten wordt besproken en instructies voor de Commissies en sub-commissies worden op papier gezet.