Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aan de ministers en leden van de Raad voor Economische Aangelegenheden in de ministerraad. De Conseil Tripartite en de Amerikaanse Proposals.

Met het zicht op de Conference for Trade and Employment, besluit de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek dat oprichting van een regionale entente in tripartiteverband onwenselijk is. Dit besluit kan worden heroverwogen als de Conference mislukt.
De Raad formuleert zorgvuldig een strategie om te voorkomen dat de Fransen, die zich sterk maken voor een regionale entente, uit de Conseil stappen. De Nederlandse delegatie zal de Fransen trachten te overtuigen aan de hand van zakelijke argumenten mbt de Conference for Trade and Employment. Ook zal zij tegemoetkomen aan de Fransen door de eenheid van de tripartite op de Conference te benadrukken.
Zie ook