Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00267
20-5-1946
Actoren
Brief
Samenvatting
Instructie van de Kleffens voor Spierenburg over de in te nemen houding jegens het Duitse vraagstuk in de Raad van Economische Samenwerking.

Kleffens uit zijn ongenoegen over de in Vos' nota (document G00264) geuite zienswijze betreft de Franse vertegenwoordiging van het Nederlandse standpunt in de A.C.A. De goedkeuring die eerder door een 'misverstand' was toegekend, wordt nu herroepen.

Het Ministerie van Handel en Nijverheid zal een nota opstellen over de economische gevolgen van dit plan voor Nederland

Spierenburg krijgt puntsgewijs een aantal algemene instructies.
Zie ook