Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verzoek van de Minister van Economische Zaken om de werkzaamheden van de Conseil Tripartite in de Ministerraad te bespreken.

Hier wordt verwezen naar het door Kleffens opgestelde overzicht. Doel is te komen tot een concreet voorstel voor de in te nemen Nederlandse houding.

De in de brief genoemde bijlage is niet bij dit document gevoegd.