Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00291
4-8-1945
Samenvatting
Vergadering van de subcommissie voor landbouw, Raad van Economische Samenwerking, gehouden op 4 augustus 1945 te Brussel.

Een stabiele toestand van de landbouw is een belangrijke factor voor economische samenwerking, meldt de Nederlandse afgevaardigde. Overeenstemming wordt bereikt over de uit te wisselen nationale agrarische gegevens. Enkele nationale en internationale vraagstukken komen globaal aan bod.

De datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld op 20 september 1945.
Zie ook