Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00294
16-01-1945
Samenvatting
Instructies voor de subcommissies van de Commission des Contacts Industriels, Raad van Economische Samenwerking, zoals overeengekomen tijdens de vergadering van 16 januari 1945.

Rondom de drie kernthema's ruwe grondstoffen, kapitaal en arbeidskrachten, zullen de subcommissies twee vragen onderzoeken: wat zijn de industriële moeilijkheden in elk van de tripartitelanden en op welke manieren kunnen de landen elkaar helpen.

Ook de globale samenstelling van de subcommissies wordt hier uiteengezet.