Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00295
3-10-1945
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Industriëel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 21 en 22-09-1945, Brussel.

In een algemene resolutie zijn de uitgangspunten en doelen van de commissie beschreven. In haar streven de handel te herstellen, baseert de commissie zich op douanegevens uit 1937 en 1938. Speciale aandacht is er voor het Nederlandse tekort aan hout. De Commissie zal blijven letten op dergelijke, door de oorlog veroorzaakte, problemen van de deelnemende landen. In de 'resolutions particulieres' wordt specifiek ingegaan op bovenstaande en andere problemen.