Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00299
29-11-1945
Samenvatting
Franstalig.
Zonder titel, maar waarschijnlijk het door De Precigout opgestelde rapport over de Duitse textieldindustrie, zoals genoemd in de notulen van de Vergadering subcommissie Textiel, Raad van Economische Samenwerking (zie: G00298).

Rapport bedoeld voor Commissie van Industriëel Contact. De subcommissie verklaart zich sterk tegenstander van het stimuleren van de textielexport uit Duitsland. Dit zou de gehele economie van de deelnemende landen schaden. Voor de Verenigde Staten en Groot-Brittanië zullen de gevolgen daarentegen verwaarloosbaar zijn. Na zorgvuldige inventarisatie van de Duitse productiemiddelen dienen Duitse textielproducten ten behoeve te komen van de door de oorlog getroffen industrieën van de deelnemende landen. Hiervoor is wel vrij reisrecht van de Commissie nodig in de bezette gebieden. Tegemoetkomende aan de geallieerde plannen, worden enkele Duitse textielproducten genoemd die niet overlappen met de Belgisch, Franse en Nederlandse export en soms zelfs aansluiten bij hun importbehoeften.

De laatste pagina somt de wensen van de Commissie op.
Zie ook