Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00357
3-8-1945
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Patenten, Raad van Economische Samenwerking, 03-08-1945, Brussel.

De Commissie bespreekt het vraagstuk van Duitse patenten. Kaeckenbeeck stelt dat samenwerking met Groot-Brittanië geboden is om adequaat beleid te kunnen opstellen. Ook het contact met de Verenigde Staten komt aan de orde. De Franse delegatie wijst nadrukkelijk op het belang van meer pecieze informatie.
Kaeckenbeeck geeft een eerste aanzet tot de oprichting van een internationale organisatie die dit vraagstuk moet adresseren. Hierna ontstaat discussie over de volgorde van de te nemen stappen. Er wordt besloten om eerst meer inlichtingen in te winnen alvorens gemeenschappelijk beleid op te stellen. De aankomende Conferentie in Londen speelt daarbij een belangrijke rol.

Opmerking: document moeilijk leesbaar