Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00366
28-5-1946
Samenvatting
Vergadering patentencommissie van de Raad van Economische Samenwerking, 27/28-05-1946, Brussel.

Dijckmeester (Nederland) bespreekt als voorzitter de door de geallieerden aangenomen resoluties over Duitse patenten. Deze zijn in tegenspraak met de vastgelegde wensen van de Raad, omdat alle preferenties door de I.A.R.A. worden afgewezen. Het voorstel van Dijckmeester de resoluties door de regeringen te laten verwerpen, wordt door België en Luxemburg niet gedeeld. Zij wijzen op de mogelijk negatieve implicaties hiervan voor de International Conference. Uiteindelijk uiten de Nederlanders en Fransen hun bezwaren in verklaring voor de Raad.
Hierna komt het Internationale Octrooibureau aan de orde. De Franse, Belgische en Luxemburgse delegaties hebben bezwaar tegen te strikte financiële controle. Dijckmeester steunt hun voorstel.

Op de volgende vergadering, 1 juli te Den Haag, zal de kwestie van budget aan de orde komen.

Bijlagen: resoluties IARA mbt Duitse patenten en industrie; Belgisch standpunt mbt Duitse patenten; brief aan IARA met bezwaren van Commissie; discussie artiekelen Internationaal Octrooibureau