Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00526
09-12-1949
Samenvatting
Brief van Holtrop aan Beyen, als reactie op ' Nota on fluctuating exchange rates' van laatstgenoemde.

Holtrop is blij met de nota en schaart zich in grote lijnen achter de ideeën, maar hij uit hij zich kritisch over Beyens gedachten omtrent de 'dollar gap'. Holtrop beveelt aan wat terughoudendheid te betrachten aangaande monetaire samenwerking; de andere partnerlanden zijn nog niet zo ver. Wel wijst hij op het belang van het tot stand komen van een zo groot mogelijke groepering, in tegenstelling tot Frankrijk. Nederland dient deelneming van Duitsland aan de multilaterale groep te beschouwen als een conditio sine qua non.