Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00597
12-04-1950
Samenvatting
Uittreksel Notulen Ministerraad van 12-04-1950 .

De Algemene Mijnwerkersbond is ongerust over de ontwikkeling van de productie en de afzet van kolen in Europa. De bond wil dat de regering een conferentie organiseert met vertegenwoordigers van andere kolenproducerende landen. In Nederland moet de productie stijgen en de productiekosten van kolen dalen. Ook moet men de prijs niet te hoog stabiliseren.

Nederland moet initiatief nemen voor een orgaan, dat zich met prijzen, productie en afzet van kolen bezig houdt.