Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00606
24-05-1950
Samenvatting
Inlichtingen betreffende het Schuman Plan.

Frankrijk heeft eerder geprotesteerd tegen Duitse pogingen Marschall Hulp te verkrijgen voor de modernisering van de Duitse staalindustrie. Amerika stelde daarom als compromis voor dat Duitsland en Frankrijk de staalproductie zouden gaan coordineren. Volgens Beelaerts van Blokland is dit op het niveau van de kolen- en staalondernemingen al geaccordeerd. Beide landen hebben hierover een akkoord bereikt dat door Monnet en Schuman is vervat in een plan.
Dit plan zou omvatten:
1) Levering door de Duitse industrie van materiaal voor een tweede Suezkanaal.
2) Levering van kapitaalgoederen aan de Franse gebiedsdelen in Afrika door Duitse en Franse metaalindustrieƫn.
3) Duitsland zal zijn commerciƫle organisatie in het buitenland ter beschikking stellen van de kolen- en staalcombinatie.

De Belgische staalindustrie staat onwillig tegenover het Schuman-plan. Zij vreest een te grote staatsinterventie. De handelspositie van de Belgische mijnbouw is bovendien te zwak voor internationale samenwerking.