Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00654
15-9-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
CVP 15. Kort verslag van het Comité Restreint Schuman-Plan, 15-09-1950.
Uitvoerige gedachtenwisseling over de consultatieve comités.
Met als bijlage een lijst van door de juridische werkgroep te bespreken kwesties.